Hoveddel Side topp
FORMEL 1 TAR STEGET VIDERE

Fra år 2021 vil fans, teams og kjørere innrette seg etter nye regler, som vil være med på å gjøre Formel 1 enda mer underholdene, enn det er i dag.

Hovedmålet til det internasjonale motorsportsforbundet er å skape et tettere og mer uforutsigbar racing, mindre forskjeller mellom teamene og redusere kostnadene ytterlige. 

Motorsportforbundet har satt budsjettbegrensning på 175 millioner dollar. Grunnen til dette er å utjevne forskjellene på de største og mindre teamene, med det formålet at uansett hvor mye teamene både får i sponsorer og kjører inn, så er det begrenset hvor mye de faktisk kan bruke.

Bilene skal få et nytt design som skal forbedre sikkerheten og skape mer solide biler. Selve designet og karbondelene skal styrkes og forenkles, selv om teamene får en viss frihet i det visuelle designet på bilen.

S√łkeresultater

/*Event link redirect to https://autoxosport.no/Service item 4 DESKTOP*/ /*Event link redirect to https://autoxosport.no/Service item 4 MOBILE*/ /*Event link redirect to https://www.autoxosport.no/Eventer item 5 DESKTOP*/ /*Event link redirect to https://www.autoxosport.no/Eventer item 5 MOBILE*/ /*Nyheter link menu item6*/ /*Nyheter link menu Mobile item6*/ /*Kontakt oss link menu item7*/ /*Kontakt oss link menu Mobile item7*/ Sidebunn